EVA - Univerzální systém hodnocení ploch.
Specifický systém hodnocení jednotlivých nosičů ve venkovní reklamě
Plánování kampaní
Zpracování objektivních odkladů pro klienta při plánování kampaně - pomoc při výběru ploch s nejlepší efektivitou
Audit stávajících ploch
Vyhodnocení stávající kampaně nebo navigace, návrhy na vylepšení ukazatelů, zmapování aktivit konkurence.
Hlavní výhody hodnocení ploch.
Efektivní a cenově dostupný způsob oslovení podrobně definované cílové skupiny.
Dlouhodobá působnost.
Venkovní plochy se instalují na minimálně dva týdny, nejčastěji na 1 měsíc.
Vysoká četnost zásahu.
Lidé, kteří okolo instalovaných reklamních sdělení chodí / jezdí jim jsou vystaveni dlouho a potkávají se s nimi třeba dvakrát denně – potencionální zákazník je tak vystaven výrazně větší expozici s reklamním sdělením.
Přitahují pozornost a působí bez ohledu na vůli příjemce.
V kombinaci s neobvyklými nadstavbami a kreativním řešením přitahují pozornost. Na rozdíl od rozhlasu nebo televize nelze venkovní reklamu vypnout nebo přeskočit. Navíc nevyžaduje venkovní reklama žádnou aktivitu.
Přesné zacílení a geografická stabilita
Možnost kampaně plánovat i nakoupit jak celostátně, tak jen regionálně nebo dokonce místně (lze si vybírat plochy blízko místu prodeje a nákupnímu rozhodnutí). Přesné zacílení  na požadovanou skupinu zákazníků (na řidiče, matky s dětmi, studenty…) Možnost zásahu jakékoliv cílové skupiny - věkové, sociální a příjmové.
Budují image i prestiž
Ideální pro lokální inzerci - např. propagaci konkrétních prodejen.
Působí nepřetržitě
24 hodin denně, sedm dní v týdnu.
Pilíře hodnocení ploch
Vyhodnocení stávající kampaně nebo navigace, návrhy na vylepšení ukazatelů, zmapování aktivit konkurence.
Specifikace nosiče
Přesný popis, včetně GPS souřadnic, viditelnosti, pozice, osvětlení atd.
Mapa intenzity dopravy
Vyhodnocení ploch podle modelu průjezdnosti komunikací z dat ŘSD a TSK
Cena
Zohlednění ceny v souvislosti se zásahem kampaně, velikostí plochy
Pilíř 1 / Pilíř 2
Pilíř 3 / Pilíř 4
Základní mediální ukazatele

Celkový počet kontaktů

Celkový zásah kampaně, celkový reálný kumulovaný počet potenciálních zákazníků, kteří se za dobu kampaně dostali do kontaktu s reklamním sdělením

gross rating point

Celkový kumulovaný zásah kampaně v % cílové skupiny

cost per thousand

Celkový zásah kampaně, celkový reálný kumulovaný počet potenciálních zákazníků, kteří se za dobu kampaně dostali do kontaktu s reklamním sdělením