Základní přehled existujících nosičů outdoor reklamy

Billboard

Billboard je nejběžnější nosič venkovní reklamy. Jedná se o desku z nejrůznějších materiálů (dřevotříska, plechy…), pevně umístěnou v zemi na jedné nebo dvou nohách, případně na stěně domu, na plotě, na zdi apod. Nejběžnější formát billboardu je tzv. euroformát (5,1m x 2,4m), ale existují i nejrůznější atypické rozměry. Stavba nového billboardu podléhá řadě nejrůznějších povolení – potřebujete stavební povolení, vyjádření policie a alespoň deseti dalších úřadů (liší se město od města). Zákonodárci se snaží stále více omezovat výstavbu nových billboardů (např. u dálnic a rychlostních silnic se již žádné nové plochy nesmí stavět). Ale na řadě míst je stále možné postavit nové billboardové plochy dle požadavků zákazníka – a naše reklamní agentura s tím má 17 let bohatých zkušeností a potřebných kontaktů. Na billboard se obvykle vylepuje papírový plakát – pokud se jedná o krátkodobou kampaň (papírový plakát vydrží obvykle 1-3 měsíce, záleží na povětrnostních podmínkách). V případě instalace dlouhodobějších reklamních sdělení na konkrétní billboard je výhodnější a vhodnější použít materiál s delší trvanlivostí – buď reklamní banner (plachtu) nebo samolepicí folii. AgE reklamní agentura Vám zajistí pronájem billboardů (kromě sítě vlastních billboardových ploch také dlouhodobě spolupracujeme jak s velkými billboardovými společnostmi, tak s řadou menších regionálních majitelů ploch – jsme Vám tedy schopni nabídnout jak nízké ceny, tak kvalitní výběr ploch dle Vašich přání a požadavků). Nejmenší jednotkou doby pronájmu billboardu je 1 měsíc, lze sjednat i dlouhodobý pronájem billboardové plochy např. na 6 měsíců nebo na rok (vhodné např. na propagaci konkrétní provozovny).

Bigboard / Megaboard

Bigboardy a Megaboardy jsou plochy větších rozměrů než klasický billboard. Bigboard má nejčastěji rozměr 9,6x3,6 m, megaboard pak 24x9m. Jedná se o exkluzivní reklamní plochy, velké konstrukce, nasvícené nebo podsvícené, umístěné na atraktivních lokalitách (významné páteřní komunikace, křižovatky). Atraktivním lokalitám těchto reklamních zařízení obvykle odpovídá i výše ceny pronájmu. Reklamní sdělení se instaluje obvykle jako papírový plakát nebo banner, případně backlite banner.

Štítová stěna

Využití štítových stěn k reklamním sdělením je vhodné vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům zejména na dlouhodobý pronájem a propagaci. Lze využít jako součást navigace k významné provozovně, ale i jako dlouhodobou propagaci značky nebo produktu. Vzhledem ke své velikosti a v případě originálního zpracování s využitím stavebních prvků domu je tento druh reklamy jistě nepřehlédnutelný a dlouhodobě zapamatovatelný. Na štítové stěny lze instalovat buď reklamní bannery / plachty, nebo lze využít přímou malbu na fasádu domu.

Mostní lávka

Reklamní plochy na mostech (železniční mosty, silniční mosty, lávky a přechody) jsou vhodné jak pro navigaci, tak pro image reklamu a posílení značky. Formát je obvykle deska 3 m x 1,25 m a případně její násobky (tedy např. 6x1,25, 9x1,25). Využívají se pevné desky polepené samolepicí fólií. Výhodou reklamy na mostních lávkách je jejich umístění přímo nad jízdními pruhy a tudíž jejich nepřehlédnutelnost (např. ve srovnání s billboardy, které musí být dále od silniční komunikace). Určitou nevýhodou je tvar reklamního sdělení, který může být určitým omezujícím prvkem při tvorbě grafiky.

CLV

Citylight vitríny, cityligthy (CLV) jsou reklamní média obvykle umístěná ve městech – nejčastěji na zastávkách hromadné dopravy, na pěších zónách, nádražích nebo u městských komunikací. Jsou tedy primárně cílené spíše na pěší obyvatelstvo (na rozdíl od všech předchozích reklamních nosičů). Citylighty jsou podsvícené a vzhledem k cílení na chodce umožňují využití složitější grafiky s větším množstvím detailů a textů. Zákazník má obvykle delší dobu na prostudování reklamního sdělení. Obvyklý rozměr CLV je 115x175 cm, do vitríny se instaluje plakát na speciálním CLV papíru.

IT (směrové tabule, SVO, flexy)

Do této souhrnné skupiny reklamních nosičů patří nejrůznější orientační tabule ve městech. Může se jednat o směrovky o velikosti např. 100x20 cm, umístěné na speciálních sloupkách, o flex nosiče (obvykle 80x120 cm, 65x90 cm, 70x100 cm) na sloupech veřejného osvětlení nebo na sloupech trakčního vedení. Podmínky, grafické zpracování a pravidla umisťování se výrazně liší v jednotlivých městech, stejně jako ceny pronájmu. Tyto tabule se nejvíce využívají pro orientační a navigační systém k prodejnám nebo provozovnám zákazníka. Ale lze je použít i jen jako součást reklamní kampaně a podpory produktů. Některé města umožňují i instalaci prosvětlených tabulí na sloupech veřejného osvětlení (např. Praha na Jižní spojce), které jsou využívány k reklamním kampaním pro významné značky obvykle jako síť ploch.

Reklama v dopravních prostředcích

Součástí OOH reklamy jsou i nejrůznější formy reklamních sdělení v prostředcích hromadné dopravy. Může se jednat o celopolepy tramvají či autobusů, plakáty přímo ve vozech, využití nástupišť, zastávek apod. K reklamě lze využít nejrůznější formáty a materiály. Tyto plochy vhodně doplňují například reklamu na billboardech, protože rozšiřují zásah na další cílové skupiny.